Wat is LEGO Serious Play?

LEGO Serious Play® (LSP) is een gefaciliteerde denk-, communicatie- en probleemoplossingsmethode voor organisaties, teams en individuen. Het bouwt voort op het idee dat handen kennis vertegenwoordigen en door het bouwen van modellen met LEGO-blokjes kunnen mensen complexe ideeën concreet maken en communiceren.

De methode is ontwikkeld in de late jaren ’90 door professor Johan Roos en Bart Victor in samenwerking met LEGO Group. Het doel is om de creativiteit, communicatie en diepgaand denken binnen een groep te verbeteren.

De essentie van de methodiek draait om een aantal uitgangspunten:

Metaforisch denken
LSP maakt gebruik van LEGO-blokjes als metaforen voor zakelijke concepten en persoonlijke ideeën. Deelnemers bouwen modellen die hun gedachten, gevoelens en ideeën over een bepaald onderwerp of vraag vertegenwoordigen.

Driedimensionaal denken
Door in 3D te bouwen, kunnen deelnemers complexe ideeën of situaties op een eenvoudige en begrijpelijke manier visualiseren. Dit stimuleert creatief denken en maakt het makkelijker om nieuwe inzichten te krijgen.

Denken met je handen
LSP is gebaseerd op het principe dat het gebruik van je handen tijdens het denken een dieper en creatiever denkproces stimuleert. Het helpt bij het externaliseren van gedachten en maakt abstracte concepten tastbaar.

Gelijkwaarde inbreng
De methode zorgt ervoor dat iedereen in een groep zijn of haar stem kan laten horen. Elk model krijgt aandacht, waardoor alle perspectieven worden meegenomen in de discussie.

Gedeeld beeld ontwikkelen
Door de modellen en de verhalen erachter te delen, ontstaat er een gedeeld begrip binnen de groep. Dit helpt bij het overbruggen van kennisgaten en het versterken van de teamdynamiek.

Complexe problemen oplossen
LSP wordt ingezet voor complexe probleemoplossing, waarbij deelnemers door het bouwproces nieuwe oplossingen en strategieën kunnen ontdekken.

Strategische planning en visie ontwikkeling
Het is een effectief instrument voor strategische planning en het ontwikkelen van een gedeelde visie binnen organisaties.

Iteratief proces
Deelnemers kunnen hun modellen aanpassen en opnieuw opbouwen naarmate nieuwe inzichten ontstaan. Dit iteratieve proces moedigt aanpassingsvermogen en continue verbetering aan.

Betrokkenheid en plezier
LSP-sessies zijn interactief en plezierig, wat bijdraagt aan een positieve sfeer en de betrokkenheid van de deelnemers verhoogt.

Deze kerninzichten vatten samen hoe LEGO Serious Play® werkt en waarom het effectief is. Het combineert creativiteit met diepgaande analyse, waardoor teams en individuen op een innovatieve manier kunnen samenwerken aan complexe vraagstukken. Door deze principes te begrijpen en toe te passen, kun je een diepgaand inzicht krijgen in hoe LEGO Serious Play® bijdraagt aan teamdynamiek, probleemoplossing en strategische planning.

Meer weten over LEGO Serious Play? Lees er alles over op onze speciale pagina met veel beelden, voorbeelden en informatie over tarieven.

1344 896 Raaker