Onze visie en beleid op privacy

Inleiding

Raaker B.V. (nader te noemen als Raaker) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.

Daarnaast kun je in dit privacybeleid lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen.

Raaker hecht veel waarde aan bescherming van jouw privacy en aan jouw vertrouwen in onze manier van werken. Je kunt er van op aan dat wij:

  • werken naar de letter en de geest van de privacy wet- en regelgeving
  • jouw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken alleen voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn
  • jouw gegevens in ons bestand houden zolang nodig is voor het doeleind
  • jouw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden
  • jouw wettelijke rechten respecteren, zoals recht op: inzage, correctie, herroeping en verwijdering
  • alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren
  • jouw vragen over jouw eigen privacy eerlijk en oprecht zullen beantwoorden

Raaker, gevestigd aan de Loopkantstraat 7D, 5405 NB te Uden, is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raaker de verwerkingsverantwoordelijke. Raaker heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Rob de Groot bereiken via rob@raaker.nl.

Hoe gebruikt Raaker jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Raaker persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Raaker voor dat specifieke doeleinde gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Raaker worden bewaard.

Doeleinde Financiële administratie
Gegevens Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde CRM
Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde Verlenen van diensten
Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, financiële gegevens, relevante data, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde Facturatie van diensten
Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde Sollicitatie
Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum
Grondslag Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde Direct marketing en e-mail marketing
Gegevens Naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, contactgeschiedenis, orderhistorie, interesse in diensten en informatie, social media account(s), post/factuuradres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde Digital advertising en retargeting
Gegevens Klikgedrag, surfgedrag, interesse in diensten en informatie
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde Social media marketing
Gegevens E-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in diensten en informatie
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde Web analytics en conversie optimalisatie
Gegevens Klikgedrag, surfgedrag, geografische en demografische gegevens
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde Reviews of referenties
Gegevens Naam, e-mailadres, inhoud van bericht
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Doeleinde Chat
Gegevens Naam, e-mailadres, inhoud van bericht
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Raaker heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Raaker
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Raaker verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Raaker over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Raaker. Je kunt verzoeken dat Raaker je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking 
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Raaker te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar 
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Raaker of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Raaker te verkrijgen. Raaker zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Raaker je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Raaker
Een verzoek kan worden verstuurd naar info@raaker.nl. Raaker zal jouw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Raaker een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Raaker jouw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Raaker maakt gebruik van cookies

Om je een optimaal websitebezoek te garanderen maken wij gebruik van cookies, raadpleeg hiervoor ons Cookiebeleid.

Raaker maakt bij jouw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw browser automatisch opslaat op jouw computer. Zo kunnen wij jou herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Google Analytics
De website(s) van Raaker maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Datalek
Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen.

Wijzigingen privacybeleid
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De versiedatum staat onderaan vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht je vragen over de verwerking van persoonsgegevens hebben dan kun je ons bereiken op 0413 783 321. Indien je een klacht wilt indienen omtrent ons privacybeleid dat kun je je richten tot Rob de Groot via info@raaker.nl.

Versie: 1.1 (01-12-2021)