Visie en missie: voor eens en altijd uitgelegd

Visie en missie zijn beide essentiële onderdelen van de strategische planning van een organisatie. Ze geven richting en betekenis aan de activiteiten van een organisatie.

Hier zijn de definities zoals wij ze hanteren:

De visie beschrijft een inspirerend en ambitieus toekomstbeeld waar een organisatie naar streeft. Het geeft aan waar een organisatie in de toekomst wil staan en wat het op de lange termijn wil bereiken.
Een sterke visie is toekomstgericht, inspirerend, motiverend en geeft richting.

De missie geeft de bestaansreden van een organisatie weer. Het beschrijft waarvoor een organisatie staat, wat het doel is en voor wie het werkt.
De missie is meer huidige en operationele van aard, beschrijft de kernactiviteiten, doelgroepen en waarden van de organisatie.

 

150 150 Raaker