Tip #81

Practice what you preach

Ook wij doen onderzoek. Daarmee houden we onszelf scherp, blijven we leren en kunnen we beter inspelen op jouw behoeften. Daarom gaan we de frequentie van deze WhatsApp tips verlagen naar minimaal 1x per maand. Met ruimte voor echt rake tips hoe je werk kunt maken van meer mond-tot-mondreclame!