Tip #74: Blijf kritisch

Tip #74

Blijf kritisch

Als er meer ijs wordt verkocht dan stijgt het aantal verdrinkingen.

Huh? Ja, en toch is dit waar. Maar weet jij het verschil tussen correlatie en causaliteit?

Op basis van data is (helaas) een duidelijke correlatie tussen ijsverkoop en verdrinkingen aanwezig. Maar er is geen causaal verband tussen deze twee variabelen. Er is pas sprake van causaal verband wanneer er iets gebeurt omdat daarvoor iets anders plaatsvindt (oorzaak/gevolg).

In het geval van ijsverkoop en verdrinkingen is er namelijk een verstorende variabele, het weer. Als het buiten warmer is, is er meer vraag naar ijs en stijgt de ijsverkoop. Tegelijkertijd gaan meer mensen zwemmen en zal dat ook tot een hoger aantal verdrinkingen leiden. Er is dus een correlatie én causaal verband tussen de buitentemperatuur en ijsverkoop.

Te vaak zie je dat in bijvoorbeeld onderzoeken of marketing verkeerde variabelen of cijfers naast elkaar worden gelegd, zonder enig causaal verband. Oftewel: blijf kritisch op data die je ziet, gebruik je gezonde verstand en stel de juiste vragen!

Meer weten over dit fenomeen? Bekijk dan deze video (05:56)

150 150 Raaker