Tip #63: Deze week een inzicht om eens rustig op je in te laten werken

Tip #63

Deze week een inzicht om eens rustig op je in te laten werken:

De mogelijke winstderving van klanten die zijn vertrokken omdat ze onvoldoende aandacht kregen, is vaak een veelvoud van de winst die nieuwe klanten hebben opgeleverd.

150 150 Raaker