Tip #48

Klanten willen feitelijk maar 4 dingen:

Om tevreden klanten te ontwikkelen naar ambassadeurs kan vrijwel ieder bedrijf zich houden aan deze 4 wetmatigheden:

1. Oprechte aandacht
2. Geen gedoe
3. Verrast worden
4. Dat beloftes worden nagekomen

Interessant detail is dat de meeste afspraken niet te laat worden nagekomen, maar dat ze te vroeg worden beloofd 😉