VAEX
Structurele strategische marketing ondersteuning om groeiambities te realiseren.

Altijd verder. Altijd vooruit.

VAEX The Livestock Traders is de schakel die de Europese markt voor varkens en vee met elkaar verbindt. VAEX koppelt vraag en aanbod. Dat doen ze met een focus op heel Europa. En als er kansen liggen voor verkoper, koper of voor VAEX zelf: ook daarbuiten.

Er is altijd vraag naar varkens en vee. Ergens. VAEX kent die vraag, omdat ze heel dicht op de markt zitten. Dat geldt met name in Europa. Ze zijn aanwezig. Zelf of via nauwe contacten. Ze kennen de afnemers, vaak zelfs persoonlijk, ze kennen de specifieke wensen per land, kennen de regelgeving, verbinden de lijntjes en spreken de talen.

Intensieve samenwerking om groeiambities te realiseren samen met een sterk team.

Op structurele en intensieve basis werken we samen met het team van VAEX om de voorgenomen groeiambities te realiseren. Vanuit de historie en toekomstvisie is de boodschap en merkbelofte altijd verder, altijd vooruit als fundament ontwikkeld om van daaruit proposities, campagnes en acties te ontwikkelen.

Daarin benutten we inzichten uit data, luisteren we naar feedback van klanten, signaleren we kansen in de markt en vertalen dit alles naar relevante en creatieve ideeën om acties vanuit marketing én sales te borgen. Dit doen we via maandelijkse bijeenkomsten, waarin we o.a. op basis van de OKR methodiek toewerken naar doelen, resultaten en acties.