SSI SCHÄFER
Continue aandacht voor een betere klantbeleving.

SSI SCHÄFER is een toonaangevende leverancier van intralogistieke oplossingen en systemen.

SSI SCHÄFER is een wereldwijde speler op het gebied van magazijnoplossingen. Van advies tot ontwerp en van engineering, installatie tot onderhoud van grote magazijnen is wat SSI SCHÄFER kenmerkt.

Voor de Nederlandse en Belgische organisatie zijn wij vaste partner voor verschillende vormen van data analyses en klantonderzoek, zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau.

Data analyses

Relevante analyses op basis van klantgedrag leiden niet alleen tot meer inzicht maar zorgen ook voor concrete acties door het voorspellend karakter. Samen werken we aan een continue optimalisatie van het achterliggende datamodel door inzichten te combineren met praktijkervaring en de ingezette strategie.

Klantonderzoek

Op structurele basis onderzoeken we behoeften, verwachtingen en ervaringen van klanten. Naast het meten van de Net Promotor Score zoeken we de onmisbare verdieping via het onderzoeken van zogenaamde ‘root causes’ welke inzicht geven in drijfveren en motivaties waarom klanten je wel of niet aanbevelen.

Borging

Van inzicht naar actie is de belangrijkste stap: aan de slag met het verbeteren van de klantervaring en daarmee retentie en ambassadeurschap vergroten. Alle inzichten uit data als onderzoek worden vertaald naar verbeteracties en kansen, welke door verschillende teams en personen worden aangepakt.

Opdrachtgever

SSI SCHÄFER Nederland
SSI SCHÄFER België

Diensten

Data analyses
Klantreis onderzoek
Diepte interviews
NPS Onderzoek

Sinds

2019

Van data naar inzicht door inzet van logische formules en slimme algoritmes.

Om de gewenste groei te realiseren weet SSI SCHÄFER dat bestaande klanten goud waard kunnen zijn. Niet alleen door mee te groeien, maar nog veel meer door van elkaar te leren om een kwalitatievere dienstverlening in te richten.

Daarvoor is het van belang om via verschillende onderzoeksmethoden inzicht te krijgen in de klantreis, hoe klanten over SSI SCHÄFER denken, waarom ze net juist wel of niet voor jou kiezen of aanbevelen en wat de achterliggende motieven en drijfveren zijn.

Dit alles met als doel om een betere klantbeleving te ontwikkelen waarbij ambassadeurschap en retentie meetbaar groeien. Om dit te monitoren en in te spelen op klantgedrag maakt SSI SCHÄFER gebruik van ons Datafication model op basis van het Qlik platform (Business Intelligence).