Al meer dan 🔟 jaar hoor ik dat data het ‘nieuwe goud’ is. Waarom wordt dat ‘nieuwe goud’ door veel bedrijven dan nog niet massaal gedolven? Veel data ligt namelijk voor het oprapen. Het zit in de hoofden van mensen, zwerft rond in duizenden e-mails of is vaak verspreid aanwezig in talloze systemen en apparaten die worden gebruikt.

Het verzamelen van relevante data om deze vervolgens te verwerken naar waardevolle inzichten: dát is waar het om gaat bij investeringen in data. Daarom deel ik de 5️⃣ meest gemaakte fouten met jou ⬇️

1. 🎯 Er zijn geen duidelijke doelen bepaald: weet welke data je met welk doel verzameld.

2. 🗑️ Garbage in = garbage out: vaak is de kwaliteit van data onvoldoende of gebaseerd op vooroordelen. En dat geldt dan dus ook automatisch voor je inzichten.

3. 📉 Visualisaties worden niet of onvoldoende afgestemd op de doelgroep: bewaar de details voor specialisten, focus je op de belangrijkste KPI’s en inzichten op managementniveau en zorg voor een logische opbouw en indeling.

4. 🤯 Misinterpretatie van data: een systeem kan veel, maar het lezen van data is mensenwerk. Tegelijkertijd kan het op onjuiste wijze analyseren van data leiden tot beslissingen die op verkeerde gronden zijn gebaseerd.

5. 🤐 Slechte communicatie: analyseren is belangrijk, maar de inzichten en bevindingen op een duidelijke en toegankelijke manier overbrengen in een boeiend dashboard, mooie grafieken of waardevolle rapportages is van nog groter belang.